แผนกสนามกอล์ฟทหารอากาศ
         
คณะอนุกรรมการสนามกอล์ฟทหารอากาศ ดอนเมือง  
ประธาน       2-8025
รองประธาน       2-8026
อนุกรรมการและเลขานุการ       2-8027
        0 2990 0008
สำนักงานคณะอนุกรรมการสนามกอล์ฟทหารอากาศ    2-3570-1
ผู้จัดการ       2-8026
        3-1307
รองผู้จัดการฝ่ายบริหาร        2-3570-1
รองผู้จัดการฝ่ายบริการ        2-3570-1
รองผู้จัดการฝ่ายการเงิน        3-3348
หัวหน้าแผนกจัดการแข่งขัน       2-8027
หัวหน้าแผนกบัญชี       2-3570-1
หัวหน้าแผนกรับ - จ่ายเงิน       2-3570-1
หัวหน้าแผนกธุรการ       2-8028
        0 2990 0008
หัวหน้าแผนกจัดหา       2-3571
        0 2523 8892
หัวหน้าแผนกรถกอล์ฟไฟฟ้า       2-4580
โทรสาร       0 2523 7111
สนามกอล์ฟธูปะเตมีย์        
ผู้จัดการ       2-3799
รองผู้จัดการฝ่ายบริหาร       2-3879
รองผู้จัดการฝ่ายบริการ       0 2523 8458
ธุรการ - จองเวลา       2-3880
        0 2531 1484
โทรสาร       0 2523 6404
เจ้าหน้าที่การเงินและขายบัตร       2-3574
โทรสาร       0 2523 7444
ที่พักแคดดี้       2-3576
ที - ออฟ หลุมที่ 1       2-3572
ที-ออฟหลุมที่ 10       2-4456
ห้องอาบน้ำอาคารคลับเฮาส์       2-4419
สนามฝึกซ้อมกอล์ฟ       2-3573
ฝ่ายพัฒนาสนามกอล์ฟ       0 2523 8458
ห้องอาหารสนามกอล์ฟ       2-3575
        0 2523 8457
ร้านจำหน่ายอุปกรณ์กอล์ฟ       0 2523 8456
สนามกอล์ฟกานตรัตน์        
ผู้จัดการ (พ่วงหน้าห้อง)       2-3840
หัวหน้าการเงิน (พ่วงหัวหน้าพัสดุ)       2-5103
หัวหน้าฝ่ายพัฒนา       2-4417
เจ้าหน้าที่จำหน่ายบัตร (เจ้าหน้าที่จองเวลา)     2-3840
        2-3841
ที-ออฟ หลุมที่ 1 (ด้านเหนือ)       2-3844
ที-ออฟ หลุมที่ 10 (ด้านใต้)       2-4417
ที่พักแคดดี้       2-3843
ป้อมรักษาการณ์หน้า กก.3 บตร.       0 2155 1075
ป้อมยามทางเข้าสนามกอล์ฟกานตรัตน์       3-2858
หน้าห้องผู้จัดการ       0 2523 6441
สนามฝึกซ้อมกอล์ฟทหารอากาศ         
ผู้จัดการ       3-1084
รองผู้จัดการฝ่ายบริหาร       3-1087
รองผู้จัดการฝ่ายบริการ       3-1087
หัวหน้าการเงิน       3-1036
พนักงานการเงินฯ       3-1036
พนักงานจ่ายลูก       3-1109
เจ้าหน้าที่ไฟฟ้า - ประปา       3-1036