หน่วยราชการนอกกองทัพอากาศ (เขตดอนเมือง)
         
มูลนิธิอนุรักษ์และพัฒนาอากาศยานไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  
ประธานมูลนิธิ       0 2523 7752
หัวหน้าสำนักงาน       0 2523 8725
เสมียน       2-5012 
โทรสาร       0 2531 3767
ยามรักษาการณ์       2-5203
ศูนย์ปฏิบัติการบินอาสา สิริภาจุฑาภรณ์       2-5013
กรมราชองครักษ์        
โทรศัพท์กลาง       0 2356 5520
        0 2356 5521
        0 2356 5522
        0 2356 5523
        0 2356 5524
        0 2356 5525
กองบัญชาการกองทัพไทย        
โทรศัพท์กลาง       0 2572 1000
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด       2-3778
รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด       2-3779
รองเสนาธิการทหาร       2-6792
สำนักงาน       0 2221 7849
        0 2575 6165
ห้องปฏิบัติการศูนย์อำนวยการร่วม       2-6828
สถานีโทรคมนาคมทหารดอนเมือง       2-6623
        2-6624
โทร.ทหาร       515-5556
        514-3333
กองบินถ่ายภาพทางอากาศ กรมแผนที่ทหาร      
ผู้อำนวยการ       3-1876
        0 2523 7488
รองผู้อำนวยการ       3-1876
กองบังคับการ (ดอนเมือง)       3-1876
โทร.ทหาร       511-2503
(พ่วงโทรสาร)       0 2523 7488
กองบังคับการ (ส่วนที่ 1) โทร.ทหาร       521-3565
        0 2225 9851
แผนกการบิน        
แผนกการบิน       3-1246
โทร.ทหาร       511-2502
แผนกต้นหนถ่ายภาพทางอากาศ      
หัวหน้าแผนก       3-1080
โทร.ทหาร       511-2504
        0 2523 8369
แผนกซ่อมบำรุงอากาศยาน        
หัวหน้าแผนก       3-2297
โทร.ทหาร       511-3503
หมวดซ่อมบำรุงสิ่งอุปกรณ์       3-1922
หมวดคลังอะไหล่เครื่องบิน (โทร.ทหาร)       511-3504
ห้องเวรรักษาการณ์ (โทร.ทหาร)       511-3502
แผนกผลิตภาพถ่ายทางอากาศ (ส่วนที่ 1)        
หัวหน้าแผนก (โทร.ทหาร)       521-2539
        0 2222 5860
ห้องสมุดและคลังภาพถ่าย (โทร.ทหาร)       521-2540
        0 2222 0187
ห้องผลิตภาพถ่ายทางอากาศสี (โทร.ทหาร)       521-2591
บริการภาพถ่ายทางอากาศ       0 2222 0187
กองร้อยบิน กองพลที่ 1 รักษาพระองค์        
กองบังคับการ       3-3059
ส่งกำลังกองร้อยบิน       3-1130
เสมียนกำลังพล       3-3023
กองทัพบก        
นายทหารติดต่อ (ทอ.) ศปก.ทบ.       2-3960
        2-6597
กรมราชวัลลภ       2-6596
ฝูงเครื่องบิน กองการบินกรมการขนส่งทหารบก      
โทรศัพท์กลาง       3-1881
        3-3106
        0 2532 4557
กองบินตำรวจ        
หมวดสื่อสาร       3-3066
บริษัทวิทยุการบิน
APPROACH CONTROL CENTER       3-3004
กองบินทดสอบ ดอนเมือง       3-2958
สถาบันการบินพลเรือน        
บริษัทอุตสาหกรรมการบิน จำกัด        
เสมียน       2-6170
        2-6161
ผู้จัดการ       3-3222
เลขาผู้จัดการ       3-3224
การเงิน       3-3216
        3-3217
        3-3218
        3-3223
โทรสาร       3-3219
ฝ่ายบุคคล       3-3221
ผู้จัดการ       3-3222
เลขาผู้จัดการ       3-3224
ฝ่ายส่งกำลังบำรุง       3-3228
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ       3-3229
        3-3230
        3-3231
โทรสาร       3-3232
ผู้จัดการฝ่ายพัสดุ       3-3226
พัสดุ       3-3220
คลังพัสดุ       3-3227
การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย
ผู้ว่าการ       3-1816
รองผู้ว่าการ (ฝ่ายปฏิบัติการ)       3-1378
ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์       2-4977
โทร.ทหาร       514-2703
ผู้อำนวยการกองควบคุมการบิน         3-1578
(พ่วงหอบังคับการบิน)       3-3017
โทร.ทหาร       514-2705
สถานีเครื่องส่งวิทยุ (REMOTE SITE)       3-0521
ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน       3-3024
ธนาคาร        
ธนาคารทหารไทย สาขา บก.ทอ.       3-3045
        0 2531 8560-2
โทรสาร       0 2531 2427
        0 2531 4007
โรงเรียน
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย (แผนกประถม)        
เสมียน       3-3014
ฝ่ายปกครอง       3-3049
ฝ่ายบริการ       3-3050
สมาคมศิษย์เก่าฤทธิยะวรรณาลัย       3-3020
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย (แผนกมัธยม)       3-3021
        3-3022
        3-3028
        3-3072
โรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย        
ผู้จัดการ       3-2090
ผู้อำนวยการ       3-1942
เสมียน       3-1540
ฝ่ายวิชาการ       3-3114
อนุบาล 1       3-3115
อนุบาล 2       3-3247
อนุบาล 3       3-3248
เด็กเล็ก       3-1844
สระว่ายน้ำ       3-2288
ห้องครัว       3-2290
โรงเรียนวัดดอนเมือง       3-0485
โรงเรียนดอนเมือง (ทหารอากาศบำรุง)        
ผู้อำนวยการ       3-0296
ประชาสัมพันธ์       3-0297
วัด        
วัดดอนเมือง       3-0483
วัดลาดสนุ่น       3-1989
สถานีรถไฟดอนเมือง       3-0481
        0 2566 2957
ไปรษณีย์โทรเลข สาขา บก.ทอ.       3-3054
        0 2523 9165
สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ บก.ทอ.จำกัด        
โทรศัพท์กลาง       3-1699
        3-2101
สำนักงานอาสาพัฒนาป้องกันตนเองซอยแอนเน็กซ์     3-3047