การติดต่อสื่อสารไปยังหน่วยงานของกองทัพอากาศ
สถานที่ ระบบตอบรับ อัตโนมัติ โทร.ทหาร โทรศัพท์พื้นฐาน
อัตโนมัติ สายตรง
กองทัพอากาศ ดอนเมือง 2-1000 2-xxxx 514-3694-9 0 2534 xxxx , 0 2534 1000
    3-xxxx 514-3681-5  
บ้านพักข้าราชการ กองทัพอากาศ ดอนเมือง 3-4000 3-xxxx - 0 2155 xxxx , 0 2155 1000
รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. 2-7000 2-7xxx - 0 2534 7xxx , 0 2534 7000 
ชอ.บางซื่อ 3-6000 3-6xxx 534-3696-9 0 2241 0730 , 0 2241 2850 , 0 2241 0763
  3-6652 , 3-6654   - 0 2241 2009 , 0 2241 0427 , 0 2241 1372
รร.การบิน (กำแพงแสน)  3-7000 3-7xxx 554-3695-9 0 3438 3601-3 , 0 3438 3746-7
กองบิน 1 (โคราช)  4-0000 4-0xxx , 4-1xxx 214-3697-9 0 4435 8100-4
กองบิน 2 (ลพบุรี) 5-0000 5-0xxx , 5-1xxx 301-4604-5 0 3648 6380-2
กองบิน 4 (ตาคลี) 5-3000 , 5-4000 5-3xxx , 5-4xxx 301-4600-3 0 5626 1071-2 , 0 5626 1091-2
กองบิน 5 (ประจวบฯ) 6-0000 6-0xxx 554-3696-7 0 3261 1017 , 0 3261 1031 , 0 3261 1587
กองบิน 7 (สุราษฎร์ธานี) 6-5000 , 6-6000 6-5xxx , 6-6xxx 414-3697-9 0 7726 8200-3
กองบิน 21 (อุบลฯ)  4-3000 4-3xxx 224-3698-9 0 4524 3090 , 0 4524 2731,
      - 0 4524 3897 , 0 4524  2638
กองบิน 23 (อุดรฯ) 4-5000 4-5xxx 234-3695-8 0 4293 0000 , 0 4293 0219 , 0 4293 0220 ,
        0 4293 0221 , 0 4293 0222
กองบิน 41 (เชียงใหม่) 5-7000 5-7xxx 303-4602-4 0 5328 1012 , 0 5328 1013,
        0 5328 1014 , 0 5328 1015
กองบิน 46 (พิษณุโลก) 5-5000 5-5xxx 302-4600-4 0 5530 1200 , 0 5530 1371 , 0 5530 1376
กองบิน 56 (หาดใหญ่) 6-3000 6-3xxx 414-3693-6 0 7425 1040-1
ฝูงบิน 106 (อู่ตะเภา) 4-2000      
ฝูงบิน 206 (วัฒนานคร) 4-2900   564-3691 0 3726 1497
ฝูงบิน 207 (ตราด)       0 3951 1594
ฝูงบิน 236 (สกลนคร) 2-5379   234-2017 0 4271 1145
ฝูงบิน 237 (น้ำพอง) 4-2300     0 4343 1017
ฝูงบิน 416 (เชียงราย) - - - 0 5371 1688
ฝูงบิน 466 (น่าน) 2-4627,2-4795   302-4036-7 0 5471 0028
ฝูงบินอิสระปฏิบัติภารกิจพิเศษ 509 (บ่อฝ้าย) 6-2700 , 6-2734 6-27xx 554-3020  
ศคร.ดอยอินทนนท์ 5-2400 5-24xx 334-3696  
สร.ภูหมันขาว 5-2505      
สร.เขาเขียว 4-7000 4-70xx 564-3012  
สร.เขาพนมรุ้ง 4-2700 4-27xx 214-3010  
สร.ภูเขียว 4-2500      
สร.บ้านเพ 4-2800   501-4611 0 4463 1831
สร.สมุย 6-2104 6-21xx 414-1302  
สร.ภูเก็ต 6-2213 6-22xx 414-2328 0 7635 4912
สร.เขาวังชิง 6-2314 6-23xx 414-2067  
สนามฝึกใช้อาวุธทางอากาศชัยบาดาล 5-2100      
ศสอต.4 นครศรีธรรมราช 2-0430   414-2086 0 7538 3330
กกล.ทอ.ฉก.9 (ปัตตานี) 6-2600 6-26xx