สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ
         
เครือรัฐออสเตรเลีย (แคนเบอร์รา)        
โทรศัพท์       (001-612)6288-7566
โทรสาร       (001-612)6288-1927
มือถือ       (001-614)1224-4714
บ้านพัก (เสมียน)       (001-612)6166-2300
มือถือ (เสมียน)       (001-614)1310-2921
         
สาธารณรัฐประชาชนจีน (ปักกิ่ง)        
โทรศัพท์       (001-86-10)6532-3852
        (001-86-10)6532-3096
โทรสาร       (001-86-10)6532-5051
มือถือ       (001-86-139)0113-0413
บ้านพัก (เสมียน)       (001-86-10)6599-6876
มือถือ (เสมียน)       (001-86-134)3968-9471
         
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน (เบอร์ลิน)        
โทรศัพท์       (001-49-30)7948-1313
โทรสาร       (001-49-30)7948-1470
บ้านพัก (ผชท.)       (001-49-30)3229-3363
มือถือ       (001-49-17)2200-4085
มือถือ (เสมียน)       (001-49-16)2717-8349
         
ประเทศญี่ปุ่น (โตเกียว)        
โทรศัพท์       (001-813)3712-0950
โทรสาร       (001-813)3719-7507
มือถือ       (001-8190)9839-4799
มือถือ (เสมียน)       (001-8190)4747-2441
         
สหราชอาณาจักร (ลอนดอน)        
โทรศัพท์       (001-44-20)7589-0369
โทรสาร       (001-44-20)7584-2618
บ้านพัก       (001-44-20)7938-1063
มือถือ       (001-44-77)8955-0665
มือถือ (เสมียน)       (001-44-77)1900-4471
         
สหภาพพม่า (ย่างกุ้ง)        
โทรศัพท์       (001-951)502-228
โทรสาร       (001-951)502-228
มือถือ       (001-95-9)516-3745
มือถือ (เสมียน)       (001-95-9)503-9729
         
สาธารณรัฐอินเดีย (นิวเดลี)        
โทรศัพท์       (001-91-11)4659-7160
โทรสาร       (001-91-11)4659-7161
มือถือ       (001-91-9911)40-2244
มือถือ (เสมียน)       (001-91-9911)40-9111
         
สหรัฐอเมริกา (วอชิงตัน)        
โทรศัพท์       (001-1202)338-9700
        (001-1202)338-9701
โทรสาร       (001-1202)338-9702
บ้านพัก       (001-1202)829-4721
        (001-1202)829-1279
มือถือ       (001-1202)316-5297
บ้านพัก (เสมียน)       (001-1202)699-8067
มือถือ (เสมียน)       (001-1202)506-0425
         
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (เวียงจันทน์)    
โทรศัพท์       (007-856-21)254-778
โทรสาร       (007-856-21)254-779
มือถือ       (007-856-20)5996-2317
มือถือ (เสมียน)       (007-856-20)5555-5376
         
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (มะนิลา)        
โทรศัพท์       (001-632)893-3134
โทรสาร       (001-632)810-6947
มือถือ        (001-63-917)837-1832
บ้านพัก       (001-632)867-1879
มือถือ (เสมียน)       (001-63-917)461-7765
         
สาธารณรัฐสิงคโปร์        
โทรศัพท์       (001-65)6552-6381
โทรสาร       (001-65)6253-3325
มือถือ       (001-65)9818-2114
บ้านพัก       (001-65)6252-0033
มือถือ (เสมียน)       (001-65)9830-1174
         
ราชอาณาจักรกัมพูชา (พนมเปญ)        
โทรศัพท์       0 2354 6191-3ต่อ 312
สำนักงาน (พ่วงโทรสาร)       0 2354 6191ต่อ 311
มือถือ       (001-855-99)713-543
มือถือ (เสมียน)       (001-855-11)506-408
         
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (จาการ์ตา)        
โทรศัพท์       (001-62-21)520-2455
โทรสาร       (001-62-21)5292-1277
มือถือ       (001-62-811)863-520
มือถือ (เสมียน)       (001-62-838)7074-0512
         
ประเทศ มาเลเซีย (กัวลาลัมเปอร์)        
โทรศัพท์       (001-603)2144-1381
โทรสาร       (001-603)2144-1381
มือถือ       (001-601)4269-5357
มือถือ (เสมียน)       (001-601)6995-5421
         
สาธารณรัฐเกาหลี (โซล)        
โทรศัพท์       (001-822)749-3267
โทรสาร       (001-822)749-3268
บ้านพัก       (001-822)749-3258
มือถือ       (001-8210)5139-7746
มือถือ (เสมียน)       (001-8210)5148-7746
         
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (ฮานอย)        
โทรศัพท์       (001-844)3758-8459
โทรสาร       (001-844)3758-8459
บ้านพัก       (001-844)3758-8458
มือถือ       (001-849)0347-0730
มือถือ (เสมียน)       (001-841)66958-2082
         
ราชอาณาจักรสวีเดน (สตอกโฮล์ม)        
มือถือ       (001-46-72)509-5545
มือถือ (เสมียน)       (001-46-73)786-5889
         
มือถือ       (001-849)0347-0677