หมายเลขโทรศัพท์กองทัพอากาศ กรณีฉุกเฉิน    
แจ้งเหตุด่วน , เหตุร้าย   191     รถพยาบาลฉุกเฉิน (รพ.ภูมิพลอดุลยเดช)   194    
เพลิงไหม้   192     ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพอากาศ   195    
ศูนย์แจ้งข่าวยาเสพติด   193     แจ้งอากาศยานอุบัติเหตุ   196    
ศูนย์ประสานรักษาความปลอดภัย บก.ทอ.   197     ฉุกเฉิน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพอากาศ ,   1363    
       แจ้งอากาศยานอุบัติเหตุ (โทรภายนอก)        
หมายเลขโทรศัพท์ ที่ทำการเขต (บริเวณดอนเมือง) สถานีตำรวจ และสถานีดับเพลิง    
เขตดอนเมือง 0 25659424-33 สน.ดอนเมือง 0 2566 1381-2 สถานีดับเพลิง บางเขน 0 2521 0397    
เขตบางเขน 0 2521 0666   0 2566 2916   0 2521 1557    
เขตสายไหม 0 2533 3686 สน.บางเขน 0 2521 2252 สถานีดับเพลิง คูคต 0 2994 8692    
เขตหลักสี่ 0 2982 2080 สน.สายไหม 0 2533 7297 สถานีดับเพลิงประชาธิปัตย์ 0 2567 3388    
เทศบาลเมืองคูคต 0 2191 1555-61 สน.ทุ่งสองห้อง 0 2574 6465 (รังสิต)      
เทศบาลนครรังสิต 0 2567 6009 สภ.คูคต 0 2531 2679 สถานีดับเพลิงทหารอากาศ 0 2534 5030-1    
      0 2531 1921        
    สภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ - 0 2959 2302-7        
    (รังสิต) 0 2531 3080        
บริการโทรศัพท์    
สอบถามข้อมูลโทรศัพท์ ทอ.         13    
แจ้งโทรศัพท์ ทอ.ขัดข้อง         17    
โทรศัพท์ทางไกล ทอ.         101    
โทรศัพท์กลาง ทอ.         2-1000 , 2-6000    
แจ้งไฟฟ้าขัดข้อง ชย.ทอ.         2-4105    
แจ้งประปาขัดข้อง ชย.ทอ.         2-2542    
แจ้งเครื่องปรับอากาศขัดข้อง ชย.ทอ.         2-4437    
แจ้งกำจัดปลวก , สูบส้วม ชย.ทอ.         2-6021    
ประชาสัมพันธ์ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.         2-7222 - 2-7888    
บริการซักรีด สก.ทอ.         2-3851    
ไม่จำเป็นอย่าใช้หมายเลขนี้  เพื่อให้หมายเลขนี้ว่างอยู่เสมอ และ พร้อมที่จะรับแจ้งเหตุการณ์ฉุกเฉิน     
หรือ บริการที่เกี่ยวข้องกับหมายเลขเหล่านี้ โดยตรง เพื่อประโยชน์ส่วนรวม และตัวท่าน  เมื่อจำเป็น